Sociale projectontwikkeling

Missie
Regiopromotie en empowerment van kwetsbare regio's door bijzondere en maatschappelijk verantwoorde projecten. Sterke, bloeiende regio's door innovatie en samenwerking met partners! Ondanks of misschien wel dankzij krimp naar een nieuwe kwaliteit. Bakermat is Parkstad Limburg. Uitrol mogelijk naar alle regio's die eigen kracht optimaal willen benutten.


Aanbod
Wilt u gebruik maken van deze ervaringen? Wilt u gewoon meer weten? Heeft u behoefte aan ondersteuning? Zoekt u verbindingen met anderen? Neem dan gerust contact op. We overleggen dan wat de mogelijkheden zijn. Gebruik daarvoor de contactinfo op Contact.Wij(k)kracht

Bij de ontwikkeling van IBA Parkstad Limburg heb ik bijgedragen aan de opzet van de pilot IBA Wij(k)kracht. Stap voor stap krijgen mogelijke bewonersbedrijven en Do It Ourselves (zelfredzaamheid) daarin een belangrijke plaats. De echte start van IBA komt in de loop van 2013. Wij(k)kracht kan en gaat eerder van start. Binnenkort meer daarover en volg deze site.

IBA Wij(k)kracht zoals kort beschreven op de IBA Parkstad site:
Menselijke energie inzetten als Wij(k)kracht. De alliantiepartners van dit project ontwikkelen een raamwerk in een wijk. Ze brengen initiatieven in kaart die bijdragen aan de leefbaarheid binnen de wijk. Of ze voegen initiatieven samen om een groter effect te bereiken. Samen met wijkbewoners wordt de kracht van de wijk benoemd, naar buiten gebracht en uitgebouwd. De idee├źn van de wijkbewoners nemen daarbij een belangrijke plaats in. Ook worden ze geattendeerd op voor hen onbekende mogelijkheden waardoor ze hun sociale rol binnen de wijk kunnen vergroten. Waar nodig zorgt de inzet van maatschappelijke arbeid daarbij voor een extra aanvulling. Wij(k)kracht staat voor trots, sociale energie, onderlinge hulp, duurzaamheid en een grotere leefbaarheid. Regionale professionals en kunstenaars helpen mee om grenzen te verleggen en de Wij(k)kracht te verbeelden.
Meer info op http://www.iba-parkstad.nl/allianties/wijkkrachtAndere voorbeelden
Omdat sociale projectontwikkeling aan kracht wint door promotie en branding, en in mijn werk verbonden zijn met elkaar, ziet u hieronder een aantal voorbeelden van deze 3 samenhangende terreinen.

Onder de leuze Parkstad Limburg Bloeit! ben ik een sociale media campagne gestart. Er is een blog/website: http://www.parkstadlimburgbloeit.nl/ en een LinkedIn groep. De LinkedIn groep telt in januari 2013 iets meer dan 900 leden en is behoorlijk actief. Ook niet groepsleden kunnen de berichten in de groep lezen en van commentaar voorzien. De website heeft een bezoekgemiddelde van 100 per dag. Er is een intensieve samenwerking met de collega LinkedIn groep Parkstad Limburg Networking (januari 2013 rond de 1250 leden). Het beheer van de groepen wordt gezamenlijk uitgevoerd. Door deze samenwerking hebben beide groepen een bereik van 1600+ leden.

Daarnaast blog ik sinds april 2010 voor de brandingcampagne Zuid-Limburg in het onderdeel wonen. Een directe link naar deze bijdragen vindt u hier. Sinds eind 2012 zijn deze blogbijdragen gestopt omdat de brandingcampagne wordt gewijzigd.

Via verschillende netwerken heb ik in verschillende gradaties actief meegewerkt aan:
- het i_beta festival op 11 juni 2010 in Heerlen
- het popfestival ParkCity Live
- de Raboronde in Heerlen
- TEDxEutropolis op 10 september 2010 in Heerlen
- Kunstroute Vaals
- Wonen en kunst in Zuid-Limburg
- nieuwe atelier van Jean-Michel Crapanzano in Kerkrade
- huisvesting van Larisa Katz in Kerkrade
- Lak aan Braak, m.n. kunsflat Voorterstraat
- faciliteren van O.S.U.C. in Kerkrade
- Sjtub, en tijdelijke huisvesting in Postkantoor Kerkrade
- klankbord voor Esther Gottschalk als cultureel intendant Parkstad Limburg
Momenteel (augustus 2012) ben ik actief betrokken bij:
- Sjtub
- ontwikkelen/uitvoeren empowerment projecten in Kerkrade
- ontwikkelen stadsdeelvisie Kerkrade Oost I
- twitteraccount IBA open Parkstad
- ontwikkelen (IBA alliantie) Wij(k)kracht
- kunst/cultuurprojecten rond NK Wielrennen

Samenwerkingen
Bij veel projecten werk ik samen met contacten uit het netwerk Parkstad Limburg Bloeit! Ik ondersteun waar mogelijk Lijnspel. Op dit moment wordt gewerkt aan een intensieve, zakelijke samenwerking met Frans Geraedts en Jo Janssen.


PS. De blogs voor de regiobranding dienen als voorbeeld van mijn aanpak. Voor deze blogs ontvang ik geen vergoeding. Dat geeft binnen de branding de nodige onafhankelijkheid. Dat wil ik graag zo houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten