Herstructurering

Afgelopen jaar was ik freelance procesmanager herstructurering Stadsdeelvisie kerkrade-Oost 1. De stadsdeelvisie is eind 2012 gepresenteerd. De hele stadsdeelvisie kunt u via deze link inzien: Stadsdeelvisie Kerkrade Oost 1. Zeer interessant. De raadsbehandeling (en commissie) kunt u ook volgen via audiobestanden: Audio.

Beschrijving van het proces in Kerkrade-Oost:
"Samen met gemeente Kerkrade werkt de woningstichting Land van Rode aan een integrale stadsdeelvisie voor Kerkrade Oost I. De visie moet richting geven aan alle ruimtelijke, sociale en economische interventies in dit gebied. Het stadsdeel staat onder druk maar heeft tegelijk veel kansen. Ambitie is ook om te komen tot een activerende wijkontwikkeling in een omgeving van bevolkingsdaling, krimp en crisis. Detachering 12 uur p/w tot en met november 2012"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten