maandag 28 januari 2013

IBA Wij(k)kracht en DIO's in Parkstad Limburg

 
 
Bij de ontwikkeling van IBA Parkstad Limburg heb ik bijgedragen aan de opzet van de pilot IBA Wij(k)kracht. Stap voor stap krijgen mogelijke bewonersbedrijven en Do It Ourselves (zelfredzaamheid) daarin een belangrijke plaats. De echte start van IBA komt in de loop van 2013. Wij(k)kracht kan en gaat eerder van start. Binnenkort meer daarover en volg deze site.

IBA Wij(k)kracht zoals kort beschreven op de IBA Parkstad site:
Menselijke energie inzetten als Wij(k)kracht. De alliantiepartners van dit project ontwikkelen een raamwerk in een wijk. Ze brengen initiatieven in kaart die bijdragen aan de leefbaarheid binnen de wijk. Of ze voegen initiatieven samen om een groter effect te bereiken. Samen met wijkbewoners wordt de kracht van de wijk benoemd, naar buiten gebracht en uitgebouwd. De ideeën van de wijkbewoners nemen daarbij een belangrijke plaats in. Ook worden ze geattendeerd op voor hen onbekende mogelijkheden waardoor ze hun sociale rol binnen de wijk kunnen vergroten. Waar nodig zorgt de inzet van maatschappelijke arbeid daarbij voor een extra aanvulling. Wij(k)kracht staat voor trots, sociale energie, onderlinge hulp, duurzaamheid en een grotere leefbaarheid. Regionale professionals en kunstenaars helpen mee om grenzen te verleggen en de Wij(k)kracht te verbeelden.

Meer info op http://www.iba-parkstad.nl/allianties/wijkkracht

 

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen