maandag 28 januari 2013

IBA Wij(k)kracht en DIO's in Parkstad Limburg

 
 
Bij de ontwikkeling van IBA Parkstad Limburg heb ik bijgedragen aan de opzet van de pilot IBA Wij(k)kracht. Stap voor stap krijgen mogelijke bewonersbedrijven en Do It Ourselves (zelfredzaamheid) daarin een belangrijke plaats. De echte start van IBA komt in de loop van 2013. Wij(k)kracht kan en gaat eerder van start. Binnenkort meer daarover en volg deze site.

IBA Wij(k)kracht zoals kort beschreven op de IBA Parkstad site:
Menselijke energie inzetten als Wij(k)kracht. De alliantiepartners van dit project ontwikkelen een raamwerk in een wijk. Ze brengen initiatieven in kaart die bijdragen aan de leefbaarheid binnen de wijk. Of ze voegen initiatieven samen om een groter effect te bereiken. Samen met wijkbewoners wordt de kracht van de wijk benoemd, naar buiten gebracht en uitgebouwd. De ideeën van de wijkbewoners nemen daarbij een belangrijke plaats in. Ook worden ze geattendeerd op voor hen onbekende mogelijkheden waardoor ze hun sociale rol binnen de wijk kunnen vergroten. Waar nodig zorgt de inzet van maatschappelijke arbeid daarbij voor een extra aanvulling. Wij(k)kracht staat voor trots, sociale energie, onderlinge hulp, duurzaamheid en een grotere leefbaarheid. Regionale professionals en kunstenaars helpen mee om grenzen te verleggen en de Wij(k)kracht te verbeelden.

Meer info op http://www.iba-parkstad.nl/allianties/wijkkracht

 

vrijdag 25 januari 2013

Mogelijk duurzaam kunstwarenhuis VenD, tijdens WMC #Kerkrade. Hulp gevraagd


Enkele maanden geleden sprak ik met een paar bevriende kunstenaars en ondernemers over een droom die werkelijkheid zou kunnen worden. Onder het motto dromen, durven en doen, hier de uitleg en een oproep. Het idee wordt daarmee verder uitgewerkt en voorgelegd aan de eigenaar. Die moet nog toestemming geven.

Droom:
Een kunst- en design(waren)huis in het oude V&D gebouw tijdens het WMC 2013 in Kerkrade. Met als werktitel Verbeelding&Design (VenD). Omdat het kan, de plek ideaal is en omdat het gebouw een waardig afscheid verdient.
Vanaf halverwege juni tot het eind juli 2013 bezoeken vele duizenden mensen het WMC en Kerkrade. Ook veel internationale bezoekers. Daaronder ook bedrijven en scholen. Een mooie exposure voor iedereen die meedoet en een fijne toevoeging aan de activiteiten in de stad.

Durven:
Het bespreken van het idee was en is de eerste stap bij durven. Zo ook het contact met de gemeente. Ons is verteld dat het ter beschikking stellen van het gebouw moeilijk is. Dat heeft technische oorzaken. Er is bijvoorbeeld geen elektriciteit en de wc's (e.d) doen het niet meer. En er is terecht een kostenvraagstuk. We hebben het gebouw gezien en er moet inderdaad nogal wat gebeuren. Maar met bredere steun is dat niet onmogelijk.

Doen:
Het idee wordt op veel plaatsen enthousiast ontvangen. Het is de moeite waard om verder te kijken of de technische bezwaren kunnen worden opgelost en of er bijzondere vormen van sponsoring mogelijk zijn. Daar gaan we meteen mee aan de slag. De volgende oproep is heel belangrijk.

Oproep
"Durf deze droom mee waar te maken. Doe mee met VenD!"

Vanuit ons netwerk is de programmering van het gebouw vanaf half juni tot en met einde juli 2013 vrij snel te regelen. Kunst, exposities, verkoop, muziek, lezingen, avonden, enz. Er is al een idee, maar dat kunnen we nog aanpassen aan de wensen van ondersteunende organisaties en sponsoren. De deelnemende kunstenaars en bespelers zullen ook een deel van de kosten gaan dragen. Nog nader te bepalen.

We zoeken nu bedrijven die bijvoorbeeld tijdelijk duurzame energie aan kunnen leggen in ruil voor exposure. Zo ook voor enkele toiletten. Veiligheidsvoorzieningen (niet veel nodig). Materialen voor inrichting (pallets, rekken, demontabele wanden enz.). Catering van buiten het gebouw. Het zou heel fijn zijn wanneer iemand meubilair kan leveren. Zie het als een eigen showroom. Mensen vanover de hele wereld gaan het zien. Bij deze verzoeken draag je in natura bij. Daarnaast is financiële sponsoring meer dan welkom.

Onze oproep is in deze fase natuurlijk nog niet bindend. Wanneer u iets wilt betekenen spreekt u een intentie uit. Wij vragen u deze intentie voor 22 februari 2013 uit te spreken door het sturen van een mail naar info@streekpower.nl . Vermeld aanbod (intentie) en NAW gegevens.

Voor de nodige handjes bij de opbouw en het toezicht zullen wij de volgende groepen benaderen:
- technische praktijk scholen
- gemeente WOZL, Sjalter e.d.
- vrijwilligers en daarbinnen ook vooral oud medewerkers van V&D

Mocht iemand van deze laatste groepen en organisaties zich nu al willen melden, dan kunnen ze ook een mail sturen.

Spannend
Spannend vanwege het bijzondere idee. Ook vanwege de exposure. Gedurfd. Maar wanneer het lukt, hebben we allemaal aan iets heel specials meegewerkt. Kracht getoond.

Vriendelijke groet en
Doe a.u.b. mee aan VenD

4 februari 2013: via deze link de actuele stand van zaken. Lees daar het krantenartikel en de info over de eerste aanmeldingen, reacties oproep. Lees HIER verder.

donderdag 10 januari 2013

Performance based consumption – van verbruik naar gebruik, relatie Turntoo en Re Use Materials

Ik werk op dit moment mee aan de uitbouw van Re Use Materials. Uitdagend en speciaal door de koppeling van design en ontwerp. Uiteindelijk is de bouw van de Jordenwoning (http://enviaa.com/future/) mogelijk. Een concept dat erg dicht in de buurt komt van het motto van Turntoo.
Meer info over Re Use: http://reusematerials.nl/wat-doen-we/
Deze projecten vragen een mindshift. Van verbruik naar gebruik van producten. De producent als eigenaar. Hergebruik van alle grondstoffen aan einde van gebruikstijd. Het product als grondstoffenbank. Nu zijn het nog voorlopers, die producten ontwikkelen op deze basis. Binnen een tiental jaren is het mainstream. En niet alleen vanwege de duurzaamheid, de kostenbesparing, maar ook door de vernieuwing die het brengt. Een scala aan nieuwe producten kan ontstaan. Bij beide projecten is de inbreng van architecten en kunstenaars groot.

Lees meer op de volgende blog op Innoveerpunt.nl: Performance based consumption – van verbruik naar gebruik